Lụt máu ở ổ bụng vì sao

Dễ dàng nhận ra cấp cứu bụng ở một phụ nữ trẻ, đau đột ngột ở bụng dưới nhanh chóng có các đợt bị ngất.

Khám toàn thân thấy tình trạng choáng liên quan đến thiếu máu cấp tính. Bụng dôi khi chướng, sờ nắn thấy có phản ứng thành bụng, cảm ứng phục mạc, gõ thấy đục ở vùng mạng sườn.

e11

Chẩn đoán cực kỳ khẩn cấp với thai ngoài tử cung

Dễ dàng nhận ra cấp cứu bụng ở một phụ nữ trẻ, đau đột ngột ở bụng dưới nhanh chóng có các đợt bị ngất.

Khám toàn thân thấy tình trạng choáng liên quan đến thiếu máu cấp tính. Bụng dôi khi chướng, sờ nắn thấy có phản ứng thành bụng, cảm ứng phục mạc, gõ thấy đục ở vùng mạng sườn.Vì vậy rất rễ bị yếu sinh lý nữ

Cổ điển thăm âm  đạo rất đau( tiếng kêu Douglas), rất khó sở thấy khối chửa ở ngoài tử cung.

Đưa người bệnh vào trung tâm phẫu thuật để hồi sức

Có thể tiến hành chọc cùng đồ sau lấy ra được máu không đông. Soi ổ bụng là vô ích. Mổ ổ bụng cho thấy có nhiều máu trong ổ bụng cùng với vòi trứng bị vỡ hay sảy qua loa vòi. Tiến hành cắt vòi trứng có khối chửa.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*