hỏi và đáp (phần 6)

March 27, 2013 Mr Huy 0

12. Hỏi: Tôi 41 tuổi, vô sinh do không có tinh trùng. Xin hỏi ngày nay ngoài phương pháp nuôi tinh từ thì Việt Nam và thế […]