hỏi và đáp

March 27, 2013 Mr Huy 0

2. Hỏi: Xin bác sĩ cho biết nguyên nhân của những tình trạng nói trên? Đáp: Đối với xuất tinh sớm. Một khi cảm giác lên cực […]