hỏi và đáp (phần 6)

12. Hỏi: Tôi 41 tuổi, vô sinh do không có tinh trùng. Xin hỏi ngày nay ngoài phương pháp nuôi tinh từ thì Việt Nam và thế giới đã có thuốc hay biện pháp khác giúp tôi có con không? Tôi đã từng điều trị và sinh thiết tinh hoàn năm 2000. Sau đó tôi không tiếp tục chạy chữa nữa do không có hy vọng. Đã 10 năm trôi qua, tôi hy vọng tiến bộ của ngành y có thể giúp những người như tôi có con.

Đáp: Tình trạng không tinh trùng do hai khả năng: không tinh trùng thật (có nghĩa là tinh hoàn không sản xuất tinh trùng) và không tinh trùng “giả” (có nghĩa là tinh hoàn vẫn sản xuất tinh trùng nhưng không ra ngoài được). Nếu trong tinh hoàn không sản xuất tinh trùng thì khả năng trở thành cha sinh học hầu như không có. Hiện, các nhà khoa học xác định tinh trùng trong tinh hoàn (Azoo không bít tắc) bằng lập bản đồ tinh trùng (Sperm maping) hay GPS-testis để xác định chắc chắn có tinh trùng hay không. Vì vậy không rễ dẫn đến yếu sinh lý nam giới.

cu