Bố mẹ lùn, con cái liệu có cũng lùn không?

Trong khu rừng xích đạo châu Phi có bộ lạc người Pygmées sinh sống. Ở đây đàn ông trung bình chỉ cao 1,42 – 1,44m, đàn bà thấp hơn một chút. Đây là một dân tộc rất thấp bé. Song đây không phải là trường hợp duy nhất, cư dân địa khu Thalun Myan Ma cũng là tộc người nhỏ bé. Từ đời này tiếp nối đời khác, hiện nay con cháu họ chỉ cao trên dưới 1 m, người cao nhất không quá 1,40m. Rõ ràng, chiều cao của con người gắn chặt với nhân tố di truyền.

Kể từ khi nhà di truyền học Mỹ Morgan cùng các bạn đồng nghiệp chứng thực học thuyết gen di truyền của nhiễm sắc thể trong tế bào, con người hiểu thêm một bước bí mật chủ trì chiều cao ở người. Thì ra, trong tế bào của cơ thể người có loại “linh kiện” gọi là nhiễm sắc thể, trong nhiễm sắc thể có vô số gen.

Bố mẹ lùn con cái có lùn không?
Bố mẹ lùn con cái có lùn không?

Sự sinh sản của tế bào và sự sinh trưởng của các tổ chức hoàn toàn dựa vào bản “thiết kế” xây dựng do gen quy định. Những gen này thực chất làm bộ “mã di truyền”, trong đó có những “mã” chuyên trông coi sự di truyền chiều cao, các “mã” này chính là “người quản lý chính” chiều cao của con người.

Y học hiện đại để chứng thực rằng, những đặc điểm của con người, trong đó bao gồm cả chiều cao, đều có một “lực di truyền” nhất định. Chẳng hạn, lực di truyền chiều cao chân của nam là 0,77, của nữ là 0,92; lực di truyền chiều cao của nam là 0,79, của nữ là 0,92,… Ta hãy lấy lực di truyền 0,77 làm ví dụ.

Lực này cho thấy rằng, đặc điểm chiều cao chân của nam có 77% cơ hội do mã di truyền truyền lại cho con cái, còn 23% cơ hội là kết quả ảnh hưởng của hoàn cảnh sau khi sinh. Qua các số liệu về lực di truyền của chiều cao chân, chiều cao cơ thể cùng những đặc điểm khác có liên quan đến chiều cao, ta có thể dễ dàng nhận ra rằng, di truyền là nhân tố chủ yếu quyết định chiều cao của một con người. Ta đủ thấy bố cao mẹ cao con cái cũng sẽ cao, bố lùn mẹ lùn con cái cũng sẽ lùn.

Các nhà bác học Tiệp Khắc có giới thiệu một công thức dự đoán chiều cao của con cái, phản ánh đầy đủ tác dụng của nhân tố di truyền.

Bố cao mẹ cao con cái cũng sẽ cao, bố lùn mẹ lùn con cái cũng sẽ lùn.
Bố cao mẹ cao con cái cũng sẽ cao, bố lùn mẹ lùn con cái cũng sẽ lùn.

Công thức đó là:

Chiều cao con trai (cm) =

= [(chiều cao bố + chiều cao mẹ) x 1,08] : 2;

Chiều cao con gái (cm) = [chiều cao bố x 0,923 +chiều cao mẹ]:2

Hai công thức này giúp ta căn cứ vào thân hình cao lùn của bố mẹ dự đoán được chiều cao của con cái.

Tuy nhiên cũng không thể phủ nhận được rằng, ngoài nhân tố lực di truyền như đã nói, vẫn còn một tỷ lệ nhất định dành cho các nhân tố ngoài di truyền, đó là các nhân tố sau khi sinh, bao gồm vấn đề dinh dưỡng, hoàn cảnh, tập luyện, bệnh tật,., nếu như mọi mặt đều được chăm lo chu đáo, chẳng hạn hoàn cảnh thuận lợi, dinh dưỡng đầy đủ, tập luyện đều đặn, không bệnh tật thì dù bố mẹ có lùn, con cái đẻ ra vẫn có thể trở thành cao được.