MỘT BỆNH LÝ TÌNH DỤC ĐƯỢC NÓI ĐẾN TRONG CÁC BỘ SỬ CỦA NƯỚC TA

Những bộ sử vĩ đại của Việt Nam hiện còn và đang được lưu hành là Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục và Đại Việt Sử Ký Tiền Biên đều có ghi lại câu chuyện Hòang đế Trần Dụ Tông mắc bệnh liệt dương

Trong Đại Việt Sử Ký Tiền Biên của Ngô Thì Sỉ trang 443 chép : “ Trước đây khi vua mới 4 tuổi, dêm Trung thu ngồi chơi trên thuyền ở Hồ Tây, bị ngã xuống nước, vớt dược trong lưới kéo cá, đã gần tắc thở, Thượng Hoàng gọi thầy thuốc Trâu Canh đến cứu chữa, Canh nói châm cứu thì sẽ sống lại, chỉ sợ bệnh Liệt dương thôi….. “

 

Bộ Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục trang 624 lại ghi rằng : “ Ngày mồng một tháng 11 năm Tân Mão (1351 )…. Nhà vua đã lớn mắc bệnh liệt dương, Canh ( Ngự Y ) dâng bài thuốc tri bệnh cho vua, liền khỏi, Canh càng được vua cưng chiều đặt biệt ..”

Trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư (ĐVSKTT) mô tả câu chuyện này còn chi tiết hơn nữa trang 126 có chép:

” Trâu Canh là con của Trâu Tôn người phương Bắc, khoảng năm Nguyên Phong (1251-1258) làm thầy thuốc, đi theo quân Nguyên. Khi quân Nguyên thua, Trâu Tôn bị bắt. Tôn ở lại chữa bệnh cho các vương hầu thời đó phần nhiều thấy công hiệu. Người trong nước nhiều lần cho Tôn ruộng và gia nô thành ra giàu có. Trâu Canh là con nối nghiệp cha nhưng không có hạnh kiểm…”

cho

CÂU CHUYỆN LIỆT DƯƠNG CỦA HOÀNG ĐẾ được mô tả như sau :

Vào đêm trung thu năm Khai Hựu thứ 11, các vương phi, cung nữ triều Trần dạo thuyền ngắm trăng trên Hồ Tây, hoàng tử thứ mười của vua Minh Tông, tên là Hạo, mới lên bốn tuổi cũng được đi theo. Không hiểu sơ sẩy thế nào mà hoàng tử này rơi xuống nước. Mọi người hoảng hốt nhảy xuống mò tìm, mãi hồi lâu mới mò được xác hoàng tử kẹt ở lỗ cống đơm cá. Khi vớt lên thì Hoàng Tử đã chết. Thượng Hoàng sai thầy thuốc Trâu Canh cứu chửa. Trâu Canh tâu rằng: có thể cứu được nhưng phải dùng kim châm vào các huyệt,Hoàng tử có thể sống nhưng chỉ sợ sau này sẽ bị liệt dương “.

Trâu Canh đã cứu được Hoàng tử. Từ đó Trâu Canh đã được tôn sùng như là một bậc thần y về sau ông ta được phong lên Quan Phục Hầu Tuyên Huy Viện Đại sứ kiêm Thái y sư.

Mùa Hạ,tháng 6, ngày 11 năm Tân Tỵ (1341) Hiến Tông Hoàng Đế băng hà. Thượng Hoàng Minh Tông đưa hoàng tử Hạo lên ngôi vua. hiệu là Dụ Tông Hoàng Đế, đổi niên hiệu là Thiệu Phong năm thứ nhất.Vua lúc ấy mới lên 6 tuổi .

Mười năm trôi qua, không ai còn nhớ câu chuyên này nữa cho đến khi Thượng Hoàng cưới vợ cho Dụ Tông. Hoàng hậu là công chúa Y Từ, con gái thứ tư của Bình Chương Huệ Túc Vương thì lời nói năm xưa của Trâu Canh trở nên ứng nghiệm.

Dụ Tông nhận ra mình là một người bi bệnh liệt dương – yếu sinh lý nam giới. Lấy ai nối dõi, bảo vệ ngai vàng họ Trần bây giờ?

Bấy giờ Trâu Canh thấy vua bị Liệt Dương dâng phương thuốc nói rằng : “phải giết một bé trai, lấy mật hoà với dương khởi thạch mà uống. Ngoài ra phải thông dâm với chị hay em ruột mình thì mới hiệu nghiệm Vua làm theo, thông dâm với chị ruột của mình là Thiên Ninh Công Chúa quả nhiên có công hiệu”….”( ĐVSKTT trang 132 )

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*