Xoắn thừng tinh nam

March 21, 2013 Mr Huy 0

Xoắn thừng tinh hay xoắn tinh hoàn là một trong những cấp cứu niệu khoa thường gặp. Xoắn thừng tinh là do tinh hoàn không […]